Vprašanje:

Katere so v slovenščini protipomenke za besedo ločen. Možne odgovore sem našel na spletu, vendar se mi ne zdijo dovolj strokovni.

Na primer: ABC Slovar sopomenk

mešanico, premešamo, premešamo, združiti, poenotiti, povezavo, skupaj, se pridružijo, skupnih, pridružile, priloženi, povezani, enoten, združeno, neprekinjeno.

Zanima, me torej katere bi bile možne uporabljene besede z nasprotnim pomenom v izrazu država in cerkev sta ločeni, poleg izraza nista ločeni seveda.Odgovor:

Pridevnik ločen ima več pomenov, zato ima tudi več protipomenk. Če želimo povedati, da država in cerkev nista ločeni, to najbolj točno naredimo z zanikanjem, saj je za tako specialno rabo uporaba delnih protipomenk povezan, združen, poročen samo približna. Tako kot jezik pravzaprav nima zares pravih sopomenk, tudi protipomenke skoraj nikdar niso zares popolne.

Marko Snoj (november 2014)