Vprašanje:

Zakaj črkovalnik ne podčrta besede črkovalnik, podčrta pa pridevnik črkovalnikovo? Kaj bo naredil, če napišem črkovalniško? Podčrta. Pa črkovalsko? Podčrta.

Odgovor:

Noben od črkovalnikov, ki je trenutno vgrajen v slovenske urejevalnike besedil, še ni bil uradno verificiran ali potrjen od kake akademske ustanove niti od avtorjev aktualnega pravopisa.

Črkovalnik v programu MS Word se dovolj zvesto drži pravopisnega slovarja SP 2001. Vendar pa je težava tam, kjer je očitno razhajanje med slovarjem in pravili SP 2001. Črkovalniki podčrtujejo navadno eno od dvojnic, ne glede na to, da sta dovoljeni za rabo obe. Podčrtujejo pa tudi besede, ki jih še ne poznajo. Tako je verjetno tudi pri besedah, ki jih navajate.

Helena Dobrovoljc (april 2013)