Vprašanje:

Zanima me, če obstajata dve možnosti za sklanjanje priimkov moškega spola, in sicer če lahko zapišemo: priznanje se podeli Janezu Novaku, in če obstaja kot pravilna tudi možnost: priznanje se podeli Janezu Novak.

Odgovor:

Pri zvezi imena in priimka moškega spola gre za ujemalno zvezo (pravopisna pravila, člen 846), zato sklanjamo obe sestavini: priznanje so podelili Janezu Novaku

Helena Dobrovoljc (junij 2013)