Vprašanje:

Pozdravljeni. Zanima me, kakšna je množinska velelna oblika glagola izvedeti, izvejte ali izvedite?

Odgovor:

Velelna oblika glagola vedeti za drugo osebo množine se v zborni izreki glasi védite. Za pomoč si lahko prikličete glagol predvídeti z velelnikom predvídite.

Marko Snoj (oktober 2013)