Vprašanje:

Kaj je vrinjena poved?

Odgovor:

Jezikoslovni izraz »vrinjena poved« je zaradi svoje opisnosti mogoče razložiti kar dobesedno: gre za poved, ki se nahaja v drugi povedi kot vzklik, navedek ali drugače samostojna enota in ki skladenjsko ne vpliva na poved, v kateri se nahaja.

Definicija samostojne povedi, kakršno najdemo v Enciklopediji slovenskega jezika J. Toporišiča, ki pravi, da je poved skladenjsko samostojno sporočilo, ki se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom, pri vrinjenih povedih ni nujno uresničena, saj vrinjeno poved navadno zapišemo z malo začetnico in brez končne pike (vprašaj in klicaj zaradi prepoznavnosti naklona pišemo).

Slovenski pravopis navaja naslednje vrinjene povedi s končnimi ločili, npr.:

Na gregorjevo -- otec, še veš? -- se ptički ž__enili so, za šolskim vrtom v mejici gostili se, pili so.

Pred leti -- da bi se ne bilo zgodilo nikoli! -- sem spoznal tega človeka.

Helena Dobrovoljc (oktober 2013)