Vprašanje:

Ali je pravilno povezanemu ali povezanim? Kot da bi prejeli trajno cepivo proti stresu, povezanemu z možnostjo za padec njihovega ugleda.

Odgovor:

Ustrezen zapis se glasi: Kot da bi prejeli trajno cepivo proti stresu, povezanemu z možnostjo za padec njihovega ugleda.

Gre za polstavčni prilastek, ki stoji navadno desno od samostalniškega jedra (stres) in se z njim tudi ujema (dajalnik).

Helena Dobrovoljc (november 2013)