Vprašanje:

Kako se piše za dvopičjem (z malo ali veliko začetnico) v spodnjem primeru:

Priloge k točki 1:

* vabilo na 9. sejo NS dne, 10.12.2013,

* zapisnik 8. seje NS z dne, 10.09.2013,

* osnutek Poslovnega poročila,

* predlog sklepa k točki 3.,

itd.

oziroma:

Dnevni red:

1. pregled zapisnika .....,

2. obravnava in sprejem ....,

3. predstavitev in pridobitev mnenja k ....

itd.

Odgovor:

_Priporočam takole:

_

_1. Vabilo na 9. sejo NS dne 10. 12. 2013
_

_2. Zapisnik 8. seje NS z dne 10. 9. 2013
_

_3. Osnutek Poslovnega poročila
_

_4. Predlog sklepa k točki 3
_

_5. Razno

_

Torej povsod z veliko začetnico, ker lahko potem izpeljete tudi zapisnik na način:
K (točki) 1: Vabilo na 9. sejo NS dne 10. 12. 2013.

Peter Weiss (december 2013)