Vprašanje:

Zanima me, katero je najprimernejše ločilo v besednih zvezah: odnos učitelj – otrok, odnos mati – hči. V rabi sem našla zapise tako z vezajem (stičnim in nestičnim) kot s pomišljajem (stičnim in nestičnim).

Odgovor:

Po Slovenskem pravopisu 2001 (§ 396) velja, da se med enotami besedila, ki so v kakem posebnem razmerju (zlasti nasprotnostnem, ni pa to nujno) piše nestični pomišljaj, npr. tekma Olimpija – Hajduk.

Stični pomišljaj uporabljamo v pomenu od … do (proga Ljubljana–Trst).

Helena Dobrovoljc (april 2014)