Vprašanje:

Kaj pomeni vpliv sredozemskega podnebja?

Odgovor:

Iz vprašanja sklepamo, da vas zanima pomen zveze sredozemsko podnebje.

V Geografskem terminološkem slovarju (2005) se nahaja zveza sredozémsko podnébje -ega -a s klimatogeogr. podnebje s toplim in suhim poletjem, milo in vlažnejšo zimo, značilno za Sredozemlje

Zveza vpliv sredozemskega podnebja pa skoraj gotovo ni termin, prej pogosta besedna zveza, ki pač pomeni to, kar pomeni vpliv sredozemsko podnebje.

Mojca Žagar Karer (april 2014)