Vprašanje:

Zanima me slovenski prevod za oxymoron. Ali kar poslovenim angleško besedo v oksimoron ali bi bil primernejši kateri drugi izraz?

Oxymoron je angleški izraz, samostalnik, za besedne zveze, katerih se dve besedi,ki sta v konjunkciji, zdita neskladni ali protislovni (kontradiktorni). Izvirno je beseda iz grščine oxumōron, iz oxus (angl. Sharp) ´ostro, točno_mōros_ (angl. _Foolish_)nespametno`.

Odgovor:

Grški izraz oksýmōron že več kot stoletje uporabljamo v podomačenem zapisu in izgovoru oksimóron z redkejšo naglasno različico oksímoron, prevajamo pa ga kot bistroumni (ali duhoviti) nesmisel.

Take in podobne osnovne podatke o slovenskih besedah, pa tudi precej bolj zapletene, si lahko preberete v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in drugih slovarjih Inštituta za slovenski jezik, ki so prosto dostopni na naslovu http://bos.zrc-sazu.si/, pa tudi v izvirnih slovenskih in prevedenih literarnoteoretskih delih, kot je recimo Besedna umetnost Silve Trdine.

Marko Snoj (julij 2014)