Vprašanje:

Nekako ne najdem merodajnega odgovora, ali je tkanina organza ali organca. SP 2001 in SSKJ te iztočnice nimata, prav tako je nima Slovar novejšega besedja slov. jezika. V Gigafidi in Kresu je razmerje izenačeno. Zapis kot organza sem našla v Velikem splošnem leksikonu (DZS, Ljubljana 2006), prav tak zapis je v spletnem Tekstilnem razlagalnem slovarju.

Odgovor:

Ime tkanine organza izvira verjetno iz francoskega izraza organsin oz. italijanskega organzino, po nekaterih virih sodeč pa jo povezujejo tudi z imenom uzbekistanskega mesta Organzi (Urganǧ), ki je znano po trgovanju s svilo in blagom, in z znamko Lorganza. Besedo izgovarjamo tako, kot je zapisana, zato je tudi poslovenjena različica enaka izvirni: organza. Tako rabo potrjuje tudi tekstilna stroka. Priporočamo torej zapis organza.

Helena Dobrovoljc (avgust 2014)