Vprašanje:

Zanima me, ali je pravilno zapisati dinozaverski ali dinozavrski.

Odgovor:

Ker -e- v besedi dinozaver izgovarjamo polglasniško in ker ta -e- v drugem in vseh nadaljnjih sklonih odpade, ga tudi v nadaljnjih tvorjenkah, kjer se prav tako izgovarja polglasniško, ne zapisujemo.

O pravilnosti zapisa dinozavrski in drugih kočljivih primerov se lahko poučite na slovarskem portalu www.fran.si.

Marko Snoj (november 2014)