Vprašanje:

Zanima me, zapisovanje znaka za denarno enoto. Npr. ali je pravilen zapis $ 10 000 ali 10 000 $.

Odgovor:

Slovenski pravopis 2001 se glede pisanja znaka za denarne enote ni opredelil. Edino standardizacijsko napotilo je pravzaprav medinstitucionalni slogovni priročnik, ki ga kot napotilo uporabljajo slovenski prevajalci in pisci besedil v evropskih upravnih organih. Ta določa, da se znaki za denarne enote zapisujejo tako, da številu sledi nedeljivi presledek in oznaka EUR ali znak za evro, npr. 500 €.

V priročniku še opozarjajo, da to pravilo velja v večini jezikov, razen v angleščini, irščini, latvijščini in malteščini, kjer se znak zapisuje pred količino (€ 500).

Helena Dobrovoljc (september 2015)