Vprašanje:

Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti.

Odgovor:

Na to terminološko vprašanje so odgovorili sodelavci Sekcije za terminološke slovarje. Odgovor je objavljen na Terminologišču.