Vprašanje:

Zasledila sem stavek

Obiskala nas bosta njegova brat in sestra.

Kaj pa če bi bil vmes veznik ali? Kakšen bi bil zapis v tem primeru: njegova brat ali sestra ALI njegov brat in sestra?

Odgovor:

Zgled Obiskala nas bosta njegova brat in sestra sledi možnosti, ki je v Toporišičevi slovnici (SS 2000: str. 599) navedena kot redka. Z rabo dvojinske oblike pridevnika naj bi se v primeru, ko imata jedrni besedi v priredni zvezi isti prilastek, izognili dvoumnosti. Vendar običajno bralec/poslušalec iz sobesedila razume, ali zveza njegov brat in sestra pomeni njegov brat in njegova sestra ali njegova sestra in brat. Zato v besedilih običajno ne najdemo zvez tipa _naša oče in mati,_njegova brat in sestra in v skladu s tem tudi ne priporočamo take rabe z veznikom ali.

Pri odločitvi za dvojinsko obliko pridevnika je treba v dvojinsko obliko postaviti tudi glagol. Pri ločni zvezi to privede do veliko okornejše povedi, kot če se ravnamo le po bližnji sestavini zveze: Obiskala nas bosta njegova brat ali sestra proti Obiskal nas bo njegov brat ali sestra.

Aleksandra Bizjak Končar in Tina Lengar Verovnik (marec 2016)