Vprašanje:

Kako sklanjamo besede, ko jih pišemo kot pojasnilo v oklepaju?

Primer:

V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutin, kvercetin) ... V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutina, kvercetina) ...

Kaj je pravilno – prvi ali drugi primer ali oba?

Odgovor:

Zdi se, da je pregibnost besednih enot v oklepaju odvisna od pomena povedanega. Pri ugotavljanju tega si lahko pomagate s tem, da besedilo glasno preberete nepoučenemu poslušalcu. Tako boste tudi sami ugotovili, kaj ste želeli sporočiti naslovniku: da je besedilo v oklepaju zgolj ilustrativna ponazoritev tega, kaj so flavonoidi, ali da gre za natančnejšo opredelitev vsebine pregledanega vzorca, npr.:

1. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutin, kvercetin) ...

2. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutina, kvercetina) ...

Prebrano:

1. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, to sta na primer rutin, kvercetin …
V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, kot sta na primer rutin, kvercetin …

2. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, zlasti rutina in kvercetina …
V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, med njimi rutina in kvercetina …

Helena Dobrovoljc (maj 2016)