Vprašanje:

Zanima me, ali je obrazilo -mo v besedi prepustimo v spodnji povedi rabljeno pravilno: Letošnji gosti so dokazali, da smo Slovenci po duši romantiki, ki se radi prepustimo toplini glasbe svojih južnih sosedov.

Nekako mi v tem primeru zveni pravilneje prepustijo. Torej:

/.../ da smo Slovenci po duši romantiki, ki se radi prepustijo toplini /.../

Prilastkov odvisnik tukaj bolj razumem kot neko splošno stanje bitja, kot da se je poved postopoma skladalo.

romantiki ... kakšni? -> romantiki, ki se radi prepustijo Slovenci smo ... kaj? -> Slovenci smo romantiki, ki se radi prepustijo

Odgovor:
Foto Jože Živič