o dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov
o pravice posameznikov
o strožja pravila o nadzoru nad izvajanjem nove uredbe in visoke kazni
o Boljši nadzor nad osebnimi podatki in lažji dostop
o Pravica do pozabe
o Soglasje posameznika k obdelavi osebnih podatkov
o obveznost obveščanja o vdorih v zbirke osebnih podatkov
o uvedba Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov na nivoju EU
o dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov
o zavarovanje osebnih podatkov...