Vprašanje:

Pri fiziki se srečujemo s pojmoma energijski in energetski. Kateri od njiju je ustreznejši, prosim za razlago in navedbo primerov.

Odgovor:

Vaše vprašanje se nanaša na terminologijo, zato bi se veljalo pozanimati tudi pri terminologih: Terminološko svetovanje

V sodobni jezikovni rabi se za pomen 'nanašajoč se na energijo in energetiko' uporablja prednostno pridevnik energetski, a tudi z rabo pridevnika energijski nič narobe. Kadar gre zgolj za nanašanje na energijo, prenovljeni SSKJ2 priporoča prid. energijski (npr. energijski zakon, energijski vir – v drugem kontekstu lahko tudi energetski vir, energijska izguba), kadar pa za nanašanje na energijo in energetiko ali za n_anašanje na energetizem_ pa energetski.

Tudi zgledi in raba kažejo več zadetkov pri zvezah energijska vrednost, energijska pijača, energijski napitek, govorimo o energijskem razredu in energijskem polju, v obeh primerih je mogoče govoriti o učinkovitosti, torej energetska oz. energijska učinkovitost (razlika je v pomenu oz. poudarku, kar je razvidno iz različnih sobesedil), sicer pa predvsem o energetskih virih, energetski politiki, energetskih objektih in sistemih.

Nataša Gliha Komac (september 2014)