Vprašanje:

Prosim, da preverite in vnesete v SSKJ tudi besedico FUTSAL. Zakaj?
Futsal označuje igranje malega nogometa v dvorani (dvoranski nogomet) s vratarjem in štirimi igralci v polju. Igra se v dvorani. Ime izhaja iz Futebol Sala (brazilsko ali špansko). Pri organizaciji UEFA je označen kot tekmovalni šport in prvenstva http://www.uefa.com/futsal/ Tudi pri nas imamo pod okriljem Nogometne Zveze Slovenije 1. in 2.
Slovensko futsal ligo http://www.futsal.si/
Odpiram futsal klub in mi na UE Nova Gorica nočejo priznati imena Futsal v nazivu rekoč, da to ni slovenska beseda, kar je mogoče res, ampak je le-ta že, glede na vse dokaze, ki sem vam posredoval, zelo v uporabi.


Odgovor:

Beseda futsal, ki je tuja sopomenka slovenskemu izrazu dvoranski nogomet, je že uvrščena v drugo izdajo SSKJ, ki je izšla jeseni 2014. Slovarska redakcija določa zapis (futsal) in izgovor (fúcal) ter pomensko razlago (s ponazorili): nogomet, pri katerem igra pet igralcev na manjšem igrišču v dvorani.

Omenimo še, da soglasniški sklop ts v tujkah (torej prevzetih besedah) slovenščina navadno podomači v skladu s fonetično uresničitvijo:

tsunami --> cunami tsetse --> cece (muha) Botsvana --> Bocvana

Kdaj se podomačitev izpelje, je odvisno od pogostnosti rabe in stopnje podomačitve besede glede na prisotnost v slovenščini (shiatsu in šiacu; mutsu in mucu). Pri nekaterih besedah tega sklopa nikoli ne prilagodimo izreki, še zlasti, če se nahaja na morfemski meji (outsider).

Marko Snoj in Helena Dobrovoljc (julij 2015)