Vprašanje:

Zanima me, zakaj v SSKJ ni besed izčlaniti in izčlanitev.

Ali to torej nista slovenski besedi?

Ali imamo katero drugo besedo (eno samo) v slovenščini za tovrstno dejanje?

Odgovor:

Zakaj besed izčlaniti oz. izčlanitev ni v slovarju?

Kakega posebnega drugega razloga kot tega, da beseda v slovenščini ob nastajanju SSKJ ali tudi Slovarja novejšega besedja, še ni bila dovolj pogosto rabljena v različnih virih, da bi jo vključili v slovar, ne najdem.

Tako kot sta v slovarju glagola včlaniti oz. včlaniti se, tako bi lahko dodali v sodobni leksikalni opis tudi glagola izčlaniti in izčlaniti se:

izčlaniti v pomenu 'narediti, da kdo preneha biti član organizacije, skupnosti, zveze'

Zgled rabe je npr.

Laburisti so tudi obljubili, da Malte ne bodo izčlanili iz Unije, če bodo na prihodnjih volitvah ponovno prevzeli oblast. (Delo 2004) Tomaž Repar trdi, da so ga izčlanili_, ker se ne bo udeležiti shoda Zbora za republiko, temveč 3. vseslovenske vstaje._ (spletni vir)

izčlaniti se v pomenu 'prenehati biti član kake organizacije, skupnosti, zveze'

Zgled rabe:

Delodajalec v Pagatu tudi sili delavke, naj se_ izčlanijo_ iz sindikata. (Dnevnik 2004) Že tretjič se poizkušam izčlaniti pa ugotavljam, da se je včlaniti lahko, izčlaniti pa težko. (spletni vir)

Celotna besedna družina bo vključena v slovarje, ki jih trenutno izdelujemo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Helena Dobrovoljc (december 2015)