Vprašanje:

V nekem članku sem zasledil uporabo besede OPERATIVA, ki naj bi pomenil 'operacijsko dejavnost v bolnišnicah'.

Prosim za mnenje, ali to drži. Če ni tako, kakšen pa je pravilen slovenski izraz, ki povsem določno opiše različne zdravniške posege, ki jim pravimo operacija?

Odgovor:

Beseda operativa ima v SSKJ naslednji pomen: 'dejavnost, zlasti gospodarska, ki se ukvarja s praktičnimi, neposrednimi deli'. V Slovenskem pravopisu iz leta 2001 pa med zgledi najdemo tudi zvezo, ki je glede na SSKJ nova, torej je bila v času redakcije že v rabi in so jo prepoznali kot manj primerno: operativni oddelek bolnišnice, kjer pravopisci uporabnika usmerjajo k ustreznejši zvezi operacijski oddelek bolnišnice.

Uporaba izraza operacijski seveda omogoča manj dvoumnosti, saj bi ob zapisu operativni oddelek lahko pomislili tudi, da gre za oddelek, kjer izvajajajo dejavnost operative, torej praktično izvajajo neki postopek.

Res pa je, da je v okolju bolnišnice tako izražanje žargonsko in vsi tam zaposleni z izrazom operativa označujejo operacijsko dejavnost, možnosti zamenjave ali nesporazuma, ki jo opažamo neprofesionalni obiskovalci bolnišnic, pa se sploh ne zavedajo.

Helena Dobrovoljc (september 2015)