Vprašanje:

Zakaj v SSKJ ne obstaja beseda prositeljica, prositelj pa obstaja. Pri pisanju mi tudi računalnik z rdečim podčrta besedo prositeljica.Odgovor:

Beseda prositeljica ni bila uvrščena v Slovar slovenskega knjižnega jezika, ker se v času izhajanja tega slovarja (1970–1991) in desetletjih pred tem ni uporabljala dovolj pogosto. Tudi v novejšem času se uporablja zelo redko, pa še to v veliki večini primerov le v stalni besedni zvezi država prositeljica, ki je zelo mlada, iz časov našega članstva v Evropski uniji. V starejšem slovenskem jeziku je beseda prositelj pomenila 'kdor prosi', prositeljica pa 'ženska, ki prosi', a ju je že pred desetletji skoraj v celoti nadomestil par prosilec in prosilka.
Besedo prositeljica najdete v Slovenskem pravopisu 2001, kjer je označena kot starinska, in v Pleteršnikovem slovarju s konca 19. stoletja, torej v dveh slovarjih, ki sta ob mnogih drugih prosto dostopna na slovarskem portalu Fran.

Marko Snoj (oktober 2016)