Vprašanje:

Izraza gimnastičarka ni v SSKJ in ne v pravopisu. Izraz mi je zelo blizu in se mi je do zdaj zdel povsem ustrezen, ker se v praksi redno uporablja. Zato me zanima, kaj je z njim "narobe". Kako torej ustrezno poimenujemo športnico, ki se ukvarja z gimnastiko?Odgovor:

Leksema gimnastičarka res ne najdemo niti v SP 2001 niti v SSKJ 1, je pa v drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji SSKJ 2 iz leta 2014. Gimnastičarka je opisana kot 'športnica, ki se ukvarja z gimnastiko, telovadka', v ponazarjalnem gradivu pa so navedene zveze:

mlada, uspešna gimnastičarka; odlična, vrhunska gimnastičarka; nastop gimnastičark in ritmična gimnastičarka.

Nataša Gliha Komac (julij 2017)