Vprašanje:

Prosila bi vas za mnenje, ali sta izraza predvsem in zlasti enakovredna ali katerega uporabljamo prednostno.

Odgovor:

Oba izraza sta sopomenska in izražata, da je neka stvar po pomembnosti na prvem mestu glede na ostale:

Pritožujejo se zlasti/predvsem gostje, ki so nastanjeni v sobah, ki so obrnjene proti piranskemu mandraču.

Vendar pa ima zlasti poleg besednovrstne umestitve med členke še eno besednovrstno vlogo – kadar ga uporabljamo za izražanje visoke stopnje, kot je zapisano v SSKJ:

Zlasti bodite pozorni na knjigo in fotoaparat.

Kadar torej uporabljamo zlasti ali predvsem v vlogi členka, sta enakovredna. Ne moremo pa uporabiti členka predvsem namesto zlasti, kadar nastopa zlasti v vlogi prislova.

Helena Dobrovoljc (september 2015)