×

Vezava glagola »delegirati«


 • administrators


  Vprašanje:

  S katerim predlogom oziroma sklonom predmeta se uporablja glagol delegirati v pomenu 'prenesti pristojnost/odgovornost na nekoga'?

  Torej delegirati nalogo nekomu ali delegirati nalogo na nekoga?

  Odgovor:

  Glagol delegirati se uporablja v dveh osnovnih pomenih. Prvi je 'izbrati, določiti koga za določeno nalogo', ki se realizira v naslednjih tipičnih stavčnih vzorcih_:_

  • delegirati naloge zaposlenim, delegirati sodnika za tekmo, delegirati koga za guvernerja; delegirati predstavnike v skupščino, delegirati nadzornike na vodilne položaje ipd.

  Drugi pomen je značilen predvsem za pravno stroko in pomeni, kot navajate, 'prenesti pristojnost, odgovornost na koga' in se uresničuje v naslednjih tipičnih vzorcih:

  • delegirati pristojnosti na (drugo) sodišče; delegirati zadevo na višje sodišče ipd.

  Glede na povedano torej velja, da se vzorec delegirati nalogo komu pa tudi delegirati koga na nalogo lahko uporablja samo v prvem pomenu, ne pa tudi v drugem, medtem ko se vzorec delegirati nalogo na nekoga uporablja predvsem v drugem, tj. pravnem pomenu.

  Polona Gantar (januar 2014)