×

SSKJ2: geslo »bovling«


 • administrators


  Vprašanje:

  Zakaj je v SSKJ2 samo oblika zapisa bowling in po domače zapisanega gesla bovling sploh ni? V Gigafidi se bowling pojavi 2800-krat, bovling pa 1553-krat, kar ni zanemarljivo, in bi po zgledu mejl pričakovali tudi geslo bovling.

  Odgovor:

  To, da SSKJ2 nima podomačenega zapisa, je pomanjkljivost, ki smo si jo zabeležili. Slovarja žal v tako kratkem času ni bilo mogoče v celoti prenoviti in nekatere dvojnice, ki jih v času nastajanja prvega slovarja še ni bilo oz. niso bile zabeležene, so nam zaradi težke ulovljivosti ubežale.

  Marko Snoj in Nataša Gliha Komac (november 2014)