×

Nova beseda: »poličnik«


 • administrators


  Vprašanje:

  V reviji Jysk sem naletela na besedo poličnik ob fotografiji stojala s policami (regal) -- zanima me, zakaj te besede ni v slovarju?

  Odgovor:

  V besedilnih korpusih, ki so bili v času izdelave druge, dopolnjene in delona prenovljene izdaje SSKJ (SSKJ2) na voljo, se beseda poličnik pojavlja predvsem kot lastno ime, in sicer priimek, medtem ko je njena pojavnost v pomenu regala sorazmerno majhna. Večjo pojavnost v pomenu regala kaže splet, zlasti iskanje po slikah.

  Glede na sorazmerno stroge zahteve po dovolj pogosti in pestri pojavnosti, brez katere se besede v SSKJ (tako prvo kot drugo izdajo) načeloma niso mogle uvrstiti, besede »poličnik« v pomenu regala v SSKJ ni. Predstavlja pa vsekakor dober predlog za uvrstitev v Sprotni slovar slovenskega jezika (SSSJ), ki se tako kot SSKJ2 tudi nahaja na inštitutskem slovarskem portalu Fran in pri katerem so merila za uvrstitev manj stroga. SSSJ je rastoči slovar, tako da se bo beseda poličnik v naslednji verziji (predvidoma sredi aprila) vanj zelo verjetno lahko vključila. Njen slovarski opis bo tako dostopen na inštitutskem slovarskem portalu Fran (www.fran.si).

  Domen Krvina (november 2014)