×

Stvarna lastna imena: ime ustanove Grm Novo mesto


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilno, da se ustanova, v kateri sem sicer zaposlena, piše tako: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, tako se namreč uradno imenuje naš zavod tudi v uradnih aktih.

  Odgovor:

  Ime Grm Novo mesto__− center biotehnike in turizma (s pomišljajem) je res nekoliko nenavadno glede na druga imena podobnih centrov, ki imajo lastno ime navadno v drugem delu, v prvem pa občnoimensko jedro, iz katerega izvemo, za kakšne vrste ustanovo gre. V tem imenu je na prvem mestu stvarno oz. zemljepisno ime (Grm Novo mesto = grad), drugi del pa je opisni (center biotehnike in turizma).

  Ime bi bilo mogoče oblikovati tudi drugače. Naj naštejem nekaj možnosti, četudi obstoječemu imenu ne moremo očitati nepravilnosti:

  • Grm Novo mesto__− center biotehnike in turizma
  • Biotehnično-turistični center Grm Novo mesto
  • Biotehnični in turistični center Grm Novo mesto
  • Biotehnično in turistično (srednješolsko) središče Grm Novo mesto
  • Biotehnično-turistično (srednješolsko) središče Grm Novo mesto

  Helena Dobrovoljc (december 2014)


Prijavi se za odgovor