×

Kako v slovenščini sklanjati besedo »muzikal«?


 • administrators


  Vprašanje:

  Kako v slovenščini sklanjati besedo muzikal (dvojina, množina)?

  Odgovor:

  Samostalnik muzikal sklanjamo takole:

  • ednina: muzikal muzikala muzikalu muzikal muzikalu muzikalom
  • dvojina: muzikala muzikalov muzikaloma muzikala muzikalih muzikaloma
  • množina: muzikali muzikalov muzikalom muzikale muzikalih muzikali

  Pri iskanju prave sklonske oblike vam lahko pomagata tudi pregibnik podjetja Amebis ali leksikon besednih oblik Sloleks, kjer pa je zavajajoč zapis pogostnosti pri posameznih oblikah, npr. pri imenovalniku dvojine tako najdemo zglede kot Moška sta strastna ljubitelja muzikala, zato sta svojo jedilnico že pred časom uredila tako, da posnema barvitost in podobo muzikala Mouline Rouge (uporabljena oblika je seveda rodilnik ednine) itd.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)