×

Kako se naglasi »kamut«?


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me, kako se naglasi kamut (starodavno žito). Na prvem ali na zadnjem zlogu?

  Odgovor:

  Pri besedi kamut, ki je pri nas tako mlada, da ni uvrščena še v noben enojezični slovar, se je uveljavil naglas na drugem zlogu: kamút. Velika večina slovenskih (čeprav po izvoru pogosto tujih) samostalnikov, ki se končujejo na -ut, je namreč naglašena na zadnjem zlogu, npr. adút, atribút, kolút, mazút, perút, plavút, pršút, in le malo na nezadnjem, npr. ázimut, málamut, mámut.

  Marko Snoj (februar 2015)


Prijavi se za odgovor