×

Izvor priimkov »Avguštin«, »Predikaka« in »Dobovišek«


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanimajo me priimki Avguštin, Predikaka in Dobovišek.

  Odgovor:

  Priimek Avguštin je nastal iz krstnega imena Augustinus, ki je manjšalna oblika svetniškega imena Augustus.

  Priimek Predikaka (185 oseb) je nastal kot vzdevek iz glagolske zloženke (s)predikaka, verjetno za človeka, ki je neustavljivo govoril.

  Priimek Dobovišek (79 oseb) je nastal kot stanovniško ime iz zemljepisnega imena, morda mikrotoponima, ki se (je) glasi(l) Dobovica.

  Silvo Torkar (februar 2014)