×

Vejica pri navajanju


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me, ali bi v označenem primeru (modrem) treba pisati vejico ali ne. Dodajam tudi primer druge navedbe vira.

  Mencinger, J., 1997, Daleč od Evrope, v: Mladina, št. 7, 18. 2. 1997, str. 26-29.;

  Tauber, A., 1991, Kam vodi razvoj? v: Delo, št. 14, 18. 1. 1991, str. 9.

  ALI

  Tauber, A., 1991, Kam vodi razvoj?, v: Delo, št. 14, 18. 1. 1991, str. 9.

  Odgovor:

  Vejico v bibliografskem podatku pišemo tudi za vprašajem, klicajem, tremi pikami ali pomišljajem, kadar katero od teh ločil stoji za naslovom. Tako je na njenem mestu lahko pred praviloma z malo začetnico pisanim podnaslovom tudi dvopičje:

  Jože Rituper, Kdo pa so ti mladi fantje?: elektrifikacija Pomurja II, Vestnikov mesečnik 2002, št. 89 (29. 8.), str. 17.

  Kaj drugega ni nemogoče, vendar vodi v neenotnost, nedoslednost in slabšo preglednost zapisanega.

  Peter Weiss (februar 2015)


Prijavi se za odgovor