×

Izvor priimka »Peljhan«


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me, ali imata priimek Pelikan in Peljhan isti izvor?

  Če ne, kako je nastal priimek Peljhan?

  Odgovor:

  Priimka Pelikan (35 oseb) in Peljhan (155 oseb) oz. Pelhan (61 oseb) nimata istega izvora. Pelikan je nastal iz vzdevka za človeka, ki je po nečem spominjal na ptiča pelikana (beseda pelikan za tega »svetopisemskega« ptiča je sicer prevzeta iz latinščine, kamor je prišla iz stare grščine). Priimek Peljhan z različico Pelhan pa je nastal iz vzdevka *pelehan v pomenu 'pegast človek', prim. besede peleha, peliha, pelisa 'pega, rdeča lisa na licu' (Pleteršnikov slovar).

  Silvo Torkar (marec 2015)