×

Izvor priimka »Čofati«


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Čofati.

  Odgovor:

  Priimek Čofati (23 oseb) je zelo redek koroški priimek z žariščem v območju Koprivne pri Železni Kapli. Pri Koprivni na slovenski strani državne meje zasledimo gorsko ime Čofatijev vrh in ledinsko ime Čofatija. B. Kotnik navaja hišno ime Čofatelj iz jožefinskega katastra, L. Karničar pa to hišno ime piše Čofati (Pǝr Čufátij) (Der Obir-Dialekt in Kärnten, Graz 1990) in navaja ljudskoetimološko razlago iz glagola očofáti 'oklofutati', ki ga navaja že Gutsmanov slovar. Franciscejski kataster 1825 ima zapis Pr. Tſchofate. Pravilno poknjiženje priimka bi bilo Čofatej. Podstava priimka je prejkone neizpričani samostalnik *čofata v pomenu 'klofuta'. Priimek je tako morda nastal iz vzdevka za človeka, ki je slovel po tem, da je znal primazati komu klofuto.

  Silvo Torkar (marec 2015)