×

Svojilni pridevnik priimka »Bava«


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me, ali je edina pravilna oblika svojilnega pridevnika, izpeljanega iz priimka režiserja Maria Bava, Bavov ali pa je zaradi pogoste rabe sprejemljiva tudi pogovorna oblika Bavin.

  Odgovor:

  Svojilni pridevnik iz moških imen tvorimo z obrazilom -ov (Bava: Bavov), v posebnih glasovnih okoliščinah tudi -ev (Baš: Bašev), nikakor pa ne z obrazilom -in, četudi se taka praksa pogosto širi iz drugih južnoslovanskih jezikov pri imenih, ki se končajo na -a (npr. Krležin). Tudi če so tako tvorjeni pridevniki sestavni del lastnih imen, jih slovenimo: Sterijevo priznanje, Alipaševo polje.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)