×

Izražanje mesecev


 • administrators


  Vprašanje:

  Mene zanima, kaj je pravilno:

  • V mesecu novembru sem obiskal Bled.

  • Novembra sem obiskal Bled.

   Odgovor:

   Pravilno je oboje, slogovno ustrezneje pa je:

  • Novembra sem obiskal Bled.

  Lahko rečete in zapišete tudi V novembru sem obiskal Bled. Uporaba samostalnika mesec je slogovno manj ustrezna zato, ker je odveč. Beseda november namreč pomeni enajsti mesec v letu in torej že vključuje pomensko sestavino mesec.

  Marko Snoj (marec 2015)


Prijavi se za odgovor