×

Slovenska ustreznica imena »Mauritius« je »Mavricij«


 • administrators


  Vprašanje:

  Zakaj po SP (v slovarskem delu) ime otoške države Mauritius ni podomačeno v zapisu, npr. Mavricij, glede na to, da naj bi imena držav zapisovali po domače?

  Odgovor:

  V obdobju priprav Slovenskega pravopisa 2001 nekatere podomačitve zemljepisnih imen še niso bile dovolj uveljavljene v rabi, pri imenu Mavricij lahko konkretno navedemo, da je pravopis upošteval tedaj veljavni standard za zapisovanje imen držav, ki ga lahko prelistate na spletni strani Geodetske uprave RS in kjer je bil predlagan zapis Mauritius.

  Spremembo standarda pri zapisih imen držav, v tem primeru spremembo iz Mauritius v Mavricij, bo pravopisna komisija upoštevala pri pripravi prenovljenih pravil in slovarja.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)