×

Pisanje skupaj ali narazen: »ponavadi/po navadi«


 • administrators


  Vprašanje:

  Ker ima nov SSKJ spet (oz. še vedno) pri zvezi po navadi zapisani obe varianti (ponavadi in po navadi), me zanima, ali je v novem SSKJ morda napaka ali pa je z novo izdajo SSKJ spet uvedena tudi varianta pisanja skupaj (tj. ponavadi). Torej: sta spet pravilni obe varianti ali še vedno samo tista narazen (tj. po navadi)?

  Odgovor:

  Pri zapisu iztočnice ponavadi se druga izdaja SSKJ ne razlikuje od prve. Registrirana je dvojnična oblika zapisa (pisna dvojnica), kar je usklajeno tudi z normo, saj je analiza jezikovnega gradiva v sodobnih normativističnih priročnikih že opozorila na skoraj petkrat pogostejši zapis te jezikovne enote skupaj (prim. Dobrovoljc, Jakop, 2011, 2012: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom).

  SSKJ je informativno-normativni slovar, kar pomeni, da je slovenščina v njem predstavljena z vso množico variant, pri čemer pa je iz razporeditve gradiva oz. spremnih opozoril vidna tudi vrednost posameznih, v slovarju obravnavanih jezikovnih prvin (prim. Uvod v SSKJ 2, § 8).

  Nataša Jakop (marec 2015)

  Povezano vprašanje: Pisanje predložnih zvez