×

Sklanjanje priimka »Bowen«


 • administrators


  Vprašanje:

  Kako sklanjati ime in priimek James Bowen?

  Ali je pravilno tudi James-a Bowen-a?

  Odgovor:

  Ime, ki ga navajate, je resda tuje, a tudi tuja imena v slovenščini prilagajamo slovenskemu sistemu: najprej v izgovoru (saj jih glasovno prilagodimo našemu/znanemu jezikovnemu sistemu), nato pa tudi pri pregibanju. Tu se ravnamo po pravilih, ki veljajo za slovenščino. Če tuje ime prevzamemo s polglasnikom v končnem obrazilu, ta polglasnik obravnavamo tako kot v slovenščini: pri pregibanju ga izpuščamo (Bowen Bowna; tak zgled v SP 2001 je npr. Owen Owna, v korpusih pa Löwen Löwna, čeprav raba zelo omahuje).

  Pregibanje z vezaji nakazujemo le pri kraticah (= samih velikih črkah), pri običajno pisanih imenih za to ni potrebe.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)