×

Raba glagola »privzeti/privzemati« glede na slovarska priporočila


 • administrators


  Vprašanje:

  Zanima me, kako je z glagolom privzeti/privzemati. V SP 2001 je imel kvalifikator »neobčevalno«, v najnovejšem SSKJ pa kvečjemu »knjižno«. Kaj kvalifikator »knjižno« sploh hoče povedati? Ali takšno besedo, če nam je všeč, lahko uporabljamo brez slabe vesti?

  Odgovor:

  V Uvodu v SSKJ piše, da kvalifikator knjižno označuje _"_besedo, pomen ali zvezo, ki se rabi zlasti v leposlovnem ali znanstvenem jeziku". V pogovornem jeziku zveni nenavadno (brižen, celovit, dasi). To ustreza tudi oznaki neobčevalno v SP 2001. Tako označeno besedo seveda lahko uporabite »brez slabe vesti", če sledimo informaciji v SSKJ, pa se morate zavedati, da bo vašim sogovornikom morda delovala izumetničeno, odtujeno -- odvisno od tega, v katerem okolju jo boste uporabili.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)