×

Koncedent ali koncendent?


 • administrators


  Vprašanje:

  Pišem vam iz Sektorja za prevajanje Generalnega sekretariata vlade.

  Opazili smo, da večina slovenske zakonodaje (Zakon o koncesijah, Zakon o gospodarskih javnih službah, večina izpeljanih predpisov) in Terminološki slovar javnih naročil (avt. Dolinšek, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2005) za podeljevalca koncesije (angl. concession provider ali grantor of concession) uporablja izraz koncedent.

  Slovar novejšega besedišča pa ima geslo koncendent z razlago, da izraz izhaja iz angleškega concendent. Vendar pa je angl. izraz _concendent_v angleščini zelo redek (na spletnih straneh Združenega kraljestva samo trije zadetki, na svetovnih spletnih straneh pa nekaj čez 3000, a so to večinoma neangleške strani. Starejši slovenski slovarji (SSKJ in Pravopis) izraza ne poznata. Zanima me, ali se lahko kljub geslu koncendent še naprej uporablja razširjeni izraz koncedent oz. kakšno je vaše mnenje glede rabe enega ali drugega izraza.

  Odgovor:

  Izraz koncendent, ki ga navaja nenormativni Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, izvira iz rabe v času nastajanja tega slovarja. Deloma že istočasno se je začel uveljavljati tudi konkurenčni, bolje utemeljen in ustreznejši izraz koncedent, ki je zato tudi prevladal. Upoštevajoč današnjo prevladujočo rabo je torej primerneje uporabljati slednjega, in sicer kljub dejstvu, da ga slovarji še niso registrirali.

  Marko Snoj (julij 2016)